ห้องสุรภา 4

ห้องสุรภา 4 อยู่บริเวณชั้นล่างของบ้านเป็นห้องปรับอากาศ  มีห้องน้ำ และอ่างล้างหน้า

Search